Dr. Öğr. Üyesi MELTEM ÖZÇAKI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MELTEM ÖZÇAKI

T: (0282) 250 2937

M mozcaki@nku.edu.tr

W mozcaki.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Mimarlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARİ TASARIM (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2013
Tez: Yirmibirinci Yüzyılda İstanbul Tarihi Yarımada: Projeler Üzerinden Bir Okuma (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİNA BİLGİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2005
Tez: Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Sergileme Açısından Değerlendirilmesi, Sultanahmet Bölgesi Deniz Surları, Bukoleon Sarayı Örneği (2005)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜKLESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013-2013
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013-
Araş. Gör. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2006-2013
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2016-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2016-
Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014-2016
Mimarlık Bölümü Mevlana Programı Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014-2015
Mimarlık Bölümü Farabi Programı Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014-2015
Mimarlık Bölümü Öğrenci Danışmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014-
Mimarlık Bölümü Bütçe Program Sorumlusu İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012-2013
Mimarlık Bölümü Tanıtım Sorumlusu İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012-2013
Mimarlık Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012-2013
Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Üyesi İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012-2012
Mimarlık Bölümü Arşiv Sorumlusu İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2010-2010
Mimarlık Bölümü Öğrenci İşleri Sorumlusu İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2009-2012
Mimarlık Bölümü Ders Yönetim Sistemi Sorumlusu İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2009-2012
Mimarlık Bölümü Öğrenci Danışmanı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2007-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Mimarlık
Mimari Tasarım
Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZÇAKI M., Creating Living Urban Spaces, Humanitas International Journal of Social Science, vol. 5, pp. 205-228, 2017.
Özgün Makale EBSCO, Sobiad,DOAJ, Acarindex, Journal Factor Erişim Linki
2. ÖZÇAKI M., Caricaturing the Concept of Urban Transformation, İDİL Journal of Art and Language, vol. 6, pp. 2185-2208, 2017.
Özgün Makale Academic Journals Database, Wiley, Asos Index, Brill Linguistic Bibliography, CEEOL, DOAJ, Erih PLUS, AMIR, Index Copernicus, ProQuest, MLA International Bibliography, EBSCOhost Erişim Linki
3. ÖZÇAKI M., Kaos Teorisi Üzerinden Kentsel Mekana Dokunmak: Tekirdağ Perşembe Pazarı Deneyimi, Inonu University Journal Of Art and Design, vol. 6, pp. 222-241, 2016.
Özgün Makale
4. ÖZÇAKI M., Sulukule Mahallesi’nde “Modernlik” İsteğinin İfadesi ve Etkileri, International Refereed Journal of Design and Architecture, pp. 53-66, 2014.
Özgün Makale
5. ÖZÇAKI M., Alvar Aalto´nun Paimio Senatoryumu, Mimar.ist, pp. 90-93, 2012.
Özgün Makale AHCI Erişim Linki
6. ÖZÇAKI M., Güncel Sanat ve I. Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Ege Mimarlık, pp. 10-13, 2011.
Özgün Makale AHCI Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZÇAKI M., “Eco Technology Show” İzlenimleri, Yapı, ss. 38-39, 2013.
Özgün Makale
2. ÖZÇAKI M., Avrupa Kültür Başkentliği Sürecine Tarihi Yarımada Projeleri Üzerinden Bakış, Yapı, ss. 48-49, 2012.
Özgün Makale
3. ÖZÇAKI M., Hundertwasser, Sanatı ve Mimarisi, Arredamento Mimarlık, ss. 124-128, 2011.
Özgün Makale
4. ÖZÇAKI M., 2011 Konut Kurultayı ve TOKİ Üzerine Bir Değerlendirme, Yapı, ss. 38-39, 2011.
Özgün Makale
5. ÖZÇAKI M., Bir Heterotopya Olarak Sultanahmet teki Ramazan Şenlikleri, Arredamento Mimarlık, ss. 109-113, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÖZÇAKI M., Divanyolu Sadece Bir Yol Değil, Sultanahmet Gazetesi, ss. 4-5, 2009.
Özgün Makale
7. ÖZÇAKI M., Modern Çin´in Metropolü Şanghay, Arredamento Mimarlık, ss. 102-107, 2009.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZÇAKI M., Contemporary Studies in Environment and Tourism, Bölüm: Analysing, Experiencing And Designing Urban Space, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Münir Öztürk, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ÖZÇAKI M., Developments in Science and Engineering, Bölüm: Chapter 49: Model As a Means of Expression in Architecture, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, Editör: Recep Efe, Lia Matchavariani, Abdulkadir Yaldır, László Lévai, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZÇAKI M., 21. Yüzyılda Türk Sanatı, Bölüm: 21. Yüzyıl Türkiye Mimarlık Ortamına Eleştirel Bir Bakış, Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Editör: Başuğ Fatih, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZÇAKI M., Tekirdağ Coast: Recreating the Space with Human Activities, 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
2. ÖZÇAKI M., Technological Developments And Forcing The Limits Of Architecture, I. International Thessaloniki Contemporary Art Symposium: Made By Artist 2016 (03.03.2016-06.03.2016).
Tam metin bildiri
3. ÖZÇAKI M., Tekirdağ Bazaar Street In The Context Of Urban Transformation, I. International Thessaloniki Contemporary Art Symposium: Made By Artist 2016 (03.03.2016-06.03.2016).
Tam metin bildiri
4. ÖZÇAKI M., Kaos Teorisi Üzerinden Kentsel Mekâna Dokunmak: Tekirdağ Perşembe Pazarı Deneyimi, International Art Symposium and Exhibition (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
5. ÖZÇAKI M., Conceptualizing Activity: a Workshop Experience, International Symposium On Art: Art, Reality and Paradox (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
6. ÖZÇAKI M., Experiencing The Infiltration To The Urban Space In The Coast Of Tekırdag, 27th International Building & Life Congress: The Language of Urban Void (01.10.2015-02.10.2015).
Tam metin bildiri
7. ÖZÇAKI M., Losing Public Space Usage in Sulukule, 27th International Building & Life Congress: The Language of Urban Void (01.10.2015-02.10.2015).
Özet bildiri
8. ÖZÇAKI M., Reuse of Istanbul City Walls and Their Milieu, 26th. Internetional Building & Life Congress: Re-invention of City Center (04.04.2014-05.04.2014).
Özet bildiri
9. ÖZÇAKI M., Self-Expression: Presentation of the Historical City Centre, 26th. Internetional Building & Life Congress: Re-invention of City Center (03.04.2014-05.04.2014).
Tam metin bildiri
10. ÖZÇAKI M., İstanbul’un Dünya Kenti Olma Sürecinde Tarihi Yarımada, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada 2013 Sempozyumu, İSTYAM (01.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
11. ÖZÇAKI M., The Effects of Marmaray Project on Urban Space, 25th Internetional Building & Life Congress: Liveable Cities (27.03.2013-31.03.2013).
Özet bildiri
12. ÖZÇAKI M., A New Building in a Historical Center: Historia Shopping Center, 24th Internetional Building & Life Congress: Transformation, Its Effects on Life and Space (05.04.2012-07.04.2012).
Özet bildiri
13. ÖZÇAKI M., A New Presantation of History in Istanbul´s Historical Center, 24th Internetional Building & Life Congress: Transformation, Its Effects on Life and Space (05.04.2012-07.04.2012).
Tam metin bildiri
14. ÖZÇAKI M., "İstanbul Kültür Başkenti" Söyleminde Tarihi Yarımada, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekân ve Kültür (08.09.2011-10.09.2011).
Özet bildiri
15. ÖZÇAKI M., AKPINAR İ., İstanbul Tarihi Yarımada´daki Mekansal Dönüşümü Sulukule Üzerinden Okumak, 23. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongresi: Mimarlık Meslek Ortamı (24.03.2011-26.03.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZÇAKI M., Kentsel Mekanın Üretiminde Araç Olarak Sözel İfade: Tekirdağ Sahili Örneği, 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım (27.04.2015-28.04.2015).
Tam metin bildiri
2. ÖZÇAKI M., Tarihi Kültürel ve Doğal Varlıkların Sergileme Açısından Değerlendirilmesi Sultanahmet Bölgesi Deniz Surları Bukoleon Sarayı Örneği, Çekül Vakfı (24.01.2012-24.01.2012).
Özet bildiri
3. ÖZÇAKI M., İstanbul Tarihi Yarımada nın 1990 Sonrası Mekânsal Dönüşümü, İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011 (13.07.2011-13.07.2011).
Özet bildiri
4. ÖZÇAKI M., Globalization and The City Reflections on Istanbul, Architecture Design Theory Dersi Yıl Sonu Semineri, İstanbul Teknik Üniversitesi (29.05.2006-31.05.2006).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Sahili’nin Mekansal Açıdan İncelenmesi ve Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, NKUBAP.00.18.AR.14.04 nolu proje, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.08.2014-30.05.2016.
Ödüller
1. Mansiyon (Special Mention), Tenth International Design Contest Trieste Contemporanea, İtalya, 2012.
Tasarım
1. "Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması"na Katılım, İstanbul, 2012 Yaz, 03.06.2012-30.08.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI,Yağız EZER,D. Mutlu,Büşra ŞIK,Ecem KOCAASLAN,Canan GANİÇ,Mahmut NİMETOĞLU.
2. "Gelecek İstanbul: İstanbul’un Geleceği İçin Alternatif Öneriler" Yarışmasına Katılım, Çalışma Başlığı: “İstanbul Tarihi Yarımada’nın Geleceği İçin Alternatif Öneriler”, Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İnanlar , İstanbul, 2012 Yaz, 03.06.2012-30.08.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
3. "Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu Logo Tasarım Yarışması"na Katılım (3 Öneri ile), Kayseri, 2012 Bahar, 05.02.2012-30.05.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
4. "Mimar Sinan Anısına "Zamansız" Afiş Yarışması"na Katılım (3 Öneri ile), Kayseri, 2012 Bahar, 05.02.2012-30.05.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
5. "TrakyaKent Fotoğraf Yarışması"na Katılım (5 Öneri ile), Tekirdağ, 2012 Bahar, 05.02.2012-30.05.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
6. "TOKİ’nin Bursa Kentine Tokadı" isimli fotoğraf yarışmasına katılım (5 Fotoğraf ile), Bursa, 2012 Bahar, 05.02.2012-30.05.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
7. "Tenth International Design Contest Trieste Contemporanea" Yarışmasına Katılım, İtalya, 2012 Bahar, 05.02.2012-30.05.2012
Tasarım Sahipleri:Meltem ÖZÇAKI.
Sanatsal Faaliyetler
1. "Trakya Bölgesi Geleneksel Köy ve Kent Ev Maketleri Yapımı" Kitre Bebeklerle Sergilenmek Üzere, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:"Rizom Çocuklar ile Mimarlık" Topluluğu, Koordinatörlük görevi, 15.05.2016-18.05.2016.
Özgün
2. Tekirdağ Sahilinin Mekansal Açıdan İncelenmesi ve Potansiyellerinin Değerlendirilmesi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, "Proje Günleri" Etkinliğine Katılım, 11.05.2016-11.05.2016.
Karma
3. Kentsel Aks Olarak Tekirdağ Pazar Sokağının İncelenmesi ve Yeniden Tasarımlanması, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, "Proje Günleri" Etkinliğine Katılım, 11.05.2016-11.05.2016.
Karma
4. Kentsel Aks, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:NKÜ, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI danışmanlığında 2015 yılında, Mimari Tasarım I-II derslerinde ürettikleri mimari tasarımların sergilenmesi, 19.04.2016-05.05.2016.
Karma
5. 1st International Mail Art Biennial (2 Eserle Katılım), Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, Küratör: Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay, 23.03.2016-06.04.2016.
Karma
6. NKÜ Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Gözünden "Eskizlerle Tekirdağ" Sergisi, Yer:Tekirdağ Mimarlar Odası, Düzenleyenler:Meltem Özçakı ve NKÜ, Mimarlık Bölümü Öğrencileri, 13.11.2015-26.11.2015.
Karma
7. Mekansal Denemeler, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Düzenleyenler:NKÜ, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZÇAKI danışmanlığında 2014 yılında, Mimari Tasarım 1-2-3 derslerinde ürettikleri mimari tasarımların sergilenmesi, 07.04.2015-16.04.2015.
Karma
8. Mimarlık günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:NKÜ, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin (Özçakı, M., Özdamar, E., G., Karçılı, H. Gruplarında) 2014 yılında, Mimari Tasarım II dersinde ürettikleri mimari tasarımların sergilenmesi, 10.10.2014-12.10.2014.
Karma
9. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011-2012 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Kapsamında Kent Gezisi, Yer:Sultanahmet Bölgesi, İstanbul, Düzenleyenler:Meltem ÖZÇAKI, 22.09.2011-22.09.2011.
Karma
10. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrencileri ile Kent Gezisi, Yer:Bakırköy - Zeytinburnu, İstanbul, Düzenleyenler:Meltem ÖZÇAKI, 12.04.2011-12.04.2011.
Karma
11. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011-2012 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Kapsamında Kent Gezisi, Yer:Beşiktaş, İstanbul, Düzenleyenler:Meltem ÖZÇAKI, 01.10.2009-01.10.2009.
Karma
Üyelikler
Çorlu Estetik Kurul ,Tekirdağ, Üye, 2016-2017.
TMMOB Mimarlar Odası, Üye, 2003-.
Katıldığı Kurslar
General English, Exam Skills Course, Yer:The English Language Centre, Brighton & Hove, England, 07.07.2014-15.08.2014.
General English and Exam English, Yer:The English Language Centre, Brighton & Hove, England, 03.06.2013-12.07.2013.
TOEFL Sınavına Hazırlık Kursu, Yer:Dilko English, İstanbul, 10.09.2004-30.01.2005.
General English, Yer:Clewer House, Folkestone, England, 01.08.1992-21.08.1992.
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitim Programı, Yer:Trakya Kalkınma Ajansı, 03.02.2016-05.02.2016.
İngilizce Dil Kursu, Yer:American Life Language Institute, 20.04.2015-27.05.2015.